Välkommen på skolbesök!

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett arkiv fungerar eller för att få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar, historia, samhällskunskap, företagshistoria och entreprenörskap. Vi väntar ivrigt på fler klasser.

Pris: Gratis!

Ta din skolklass på besök till oss >>

Skrivarstuga i vår

Under våren öppnar vi portarna till vår skrivarstuga. Vi välkomnar skolklasser som vill öva sig i att skriva korta företagsartiklar baserade på våra arkivkällor. Boka tid hos oss redan idag! Väl mött!

Boka tid hos oss här >>

Skolbesök