När maskinerna blev epokgörande – Gustaf de Laval

Gustav de Laval var ett av Sveriges största industrisnillen. Men som entreprenör var de Laval misslyckad. Han splittrade sig på för många områden och saknade sinne för ekonomiska realiteter. Få företag överlevde, men de som gjorde detta blev världsomspännande.

För vidare fördjupning läs även: King of Cool – Carl Munters, Ljusa idéer: filmer om svenska snillen

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, jämställdhet, kolonialism och konflikter. (Historia 1a1)
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka av Gustaf de Lavals företag lyckade leva vidare efter hans död?
  2. Varför stötte företaget Westland Aircraft på problem?
  3. Hur lyckades de Laval med sitt entreprenörskap? Varför?
  4. Nämn några orsaker till varför även stora entreprenöriella talanger möter misslyckas.
  5. Under vilken tid levde de Laval?

Diskussionsfrågor 

  • Vad är skillnaden mellan en uppfinnare och en entreprenör? Kan man vara en duktig uppfinnare men en dålig entreprenör och tvärtom?  

Fördjupning

  • Ta kontakt med Patentverket och ta reda på hur man gör en patentansökan. Finns det skillnader på hur det går till idag och hur det var förut?  

Dela med dig av dina tankar