Företaget som retade upp Coca-Cola

Vad vore jul utan julmust, och vad vore julmust utan Harry Roberts? Möt familjen bakom en av Sveriges mest välkända jultraditioner.

Relaterad läsning: Julens viktigaste dryck, SARA – staten, supen, maten och folket, Systembolagets historia, Ivan Bratt, Ingen jul utan Roberts äkta julmust, Hur svensk är den svenska julen?, Aladdin – Folkhemmets högtidschoklad

Relaterad film: L.O Smith – Absolut Vodkas grundare, Historien om Systembolaget

Instuderingsfrågor

 1. Hur mycket julmust dricker vi i Sverige varje jul?
 2. Vem tog musten till Sverige?
 3. Hur och varför uppstod företaget AB Roberts?
 4. Hur många liter julmust dricks det totalt per år?
 5. Vad gjorde Coca-Cola inför julen 2004 och varför?
 6. Vilka andra framgångar har AB Roberts haft?

Diskussion

Julmust eller påskmust?

 • Vad anser ni om julmusten som traditionsbärare? Diskutera vikten av högtider och dess traditioner.
 • Finns det någon skillnad på julmust och påskmust? Se testet i filmklippet (se vid 5:50) nedan.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi

Bildkälla: roberts.se

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering/ Företagsekonomi

Svensk alkoholpolitik:

Ivan Bratt.

Fördjupning Drycker och ansvarsfull alkoholservering/ Företagsekonomi

Ett statligt alkoholmonopol:

 • I Sverige får alkoholhaltiga drycker (förutom öl upp till 3,5%) bara säljas på Systembolaget. Undersök varför staten fick monopol på denna försäljning.

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar. (Religionskunskap – specialisering)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *