Abraham Niclas Edelcrantz

Abraham Niclas Edelcrantz (1754–1821) var bl.a. skald, ledamot i Svenska Akademien, direktör för de kungliga teatrarna, ämbetsman och uppfinnare.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vem konstruerade världens första optiska telegraf?
 2. Vilken var den stora fördelen med Edelcrantz telegrafnät?
 3. Vad skulle Edelcrantz undersöka på sin europaresa?
 4. Vilket år installerades den första ångmaskinen i en svensk fabrik?
 5. Vad var Eldkvarn?
 6. Varför hamnade Edelcrantz i konflikt med andra affärsmän i Stockholm?

Diskussion

 • Vilka fördelar tror ni att Edelcrantz fick genom att använda ångmaskiner i sina fabriker?

Fördjupning Historia

 • Undersök ångmaskinens betydelse för industrialiseringen.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök hur det svenska företagandet ändrade karaktär i och med industrialiseringen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *