Åhléns historia

Byggnaden som varuhuset Åhléns City i Stockholm huserar i invigdes under pompa och ståt den 9 september 1964. Varuhuset, med adress Klarabergsgatan 50, upptar ett helt kvarter vid Sergels torg och är än i dag Åhléns största enskilda varuhus.

Relaterad läsning: Något om Åhléns logotyphistoria, J.P Åhlén: grundare av Åhléns, Gösta Åhlén gick i faders fotspår, Det började med postorder, Varuhus i kris, EPA – ett varuhus för alla, Clas Ohlson – entreprenören som aldrig fick slut på idéer

Instuderingsfrågor

 1. När invigdes Åhléns City?
 2. Vilket event ägde rum exakt ett år dessförinnan?
 3. Vad var syftet med det som skedde då?
 4. Vad gjorde Gösta Åhlén och Tord Nordberg?
 5. Vem ritade varuhuset?

Diskussion

 • Kika på prislistan nedan och diskutera om vad ni anser om priserna. Vilka priser blir ni mest överraskade över och finns det någon produkt på listan som är ovanlig i dag?

Samtliga 50 produkter som ingick i tidskapseln. Foto: Scanpix.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Historia

Åhléns grundare – Johan Petter Åhlén:

 • År 1894 blev den femtonårige Johan Petter Andersson från Insjön i Dalarna agent för det första postorderföretaget i Sverige, John Fröbergs i Finspång. Undersök Johan Petter Åhléns resa till framgång.

Johan Petter Åhlén. Fotograf: Okänd / TT

Gösta Åhlén gick i faderns fotspår:

 • När J.P. Åhlén hastigt gick bort 1939 tog den äldste sonen Gösta Åhlén över som Åhlén & Holms verkställande direktör. Efter en gedigen utbildning med studentexamen från Södra Latin 1925 och vidareskolning vid Schartaus handelsinstitut, praktiserade han ett år inom familjeföretaget och tillbringade därefter en tid i USA för att skaffa sig ytterligare kunskaper inom postorderbranschen. Undersök Gösta Åhléns resa.

Styrelsesammanträde den 20 augusti 1949. Gösta Åhlén (4 fr. v.) vid styrelsemötet.

Det började med postorder:

 • Som anställd hos postorderfirman John Fröberg i Finspång – först som agent och sedan som kontorist på huvudkontoret – såg J.P. Åhlén potentialen i affärsidén. På ett nytt sätt kunde man nå ut till en till synes oändlig kundkrets som var svår att vinna med vanliga butiker. Tack vare sina erfarenheter hos Fröberg, och även som skrivbiträde vid järnvägsstationen i Insjön, lärde J.P känna verksamheten inifrån. Undersök hur allting började.

Sortering av postordervaror på Ringvägen. Motiv ID: AHL000039 Arkiv: Åhléns AB Tid: 1935-1949 Plats: Stockholm, Ringvägen

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Historia/ Branschkunskap inom handel

Åhléns logotyphistoria:

 • Det här med att sätta ett märke på något som t.ex. boskap gjorde redan gamla egyptierna. Även i vilda västern i Amerika hade man för vana att märka sin nötkreatur och genom det tala om för sin omgivning dess tillhörighet. Backar vi fram bandet har samtliga företag i dag en tydlig logotyp som identifikationsmärke för organisationen och varumärket. Undersök Åhléns logohistoria.

Ur Arkivet:

Varuhus i kris:

 • På 5över 45 år har antalet svenska varuhus minskat från 368 till 77. EPA, Tempo och Domus är alla namn som tillhör historien – och NK driver numera sina varuhus som gallerior. Men det var svårt att börja bromsa när man ännu gasade och det tar emot att sälja sina köppalats. Undersök historien om varuhus i kris.

Enhetsprisaktiebolaget (EPA). Exteriör av det funktionalistiska huset, 1934 på Södergatan, Malmö. Deponent: Åhléns AB. Motiv-ID: AHL000019 

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation.
 • Konsumtionstrender historiskt och i nutid samt ekonomiska, kulturella, psykologiska och sociala faktorer bakom konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel)
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *