Aktiebolaget Oljefabriken

Som om tiden stått stilla ligger ännu ett fullt bevarat över seklet gammalt oljeraffinaderi kvar på en liten ö i sjön Åmänningen i Västmanland. Om grundaren av företaget finns däremot få minnen kvar.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Historia 1a2, 1b)
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hette grundaren till Oljefabriken?
 2. När föddes han?
 3. Något dramatiskt inträffade 1873, vad hände?
 4. Hur mycket kostade en aktie i oljebolaget?
 5. Vilken var företagets affärsidé?
 6. Varför var det billigare att tillverka oljebaserade produkter i landet än att importera dem?
 7. Varför placerades fabriken på en ö?
 8. Hur många fat om året raffinerades i fabriken?
 9. Ungefär hur många personer arbetade i fabriken?
 10. Vad ledde till att produktionen i fabriken minskade?
 11. Hur förändrades bolagets affärsidé efter likvidationen av företaget?
 12. När stängde företaget ner för gott?
 13. Vad används fabriksbyggnaden till idag?

Diskussion

 • Varför tror ni att August Ålund var så hemlighetsfull och inte berättade för någon om sin verksamhet eller sina idéer?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur den så kallade oljeön beskrivs som turistmål. Varför tror du att det idag anses vara så viktigt att bevara och visa upp den här typen av industriminnen? Koppla till begreppet historiebruk.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Att ha en bra affärsidé räcker ibland inte för att starta ett företag. Som vi såg i det här exemplet var August Ålund tvungen att ändra lite på sin affärsplan när det visade sig att restprodukterna var mer lönsamma än själva fotogenet. Undersök om det finns andra företag som ställts inför liknande problem och hur de har löst det.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *