Alfred Nobel

Alfred Nobel (1833–96) tog ut 355 patent inom vitt skilda områden. Han har sagt: ”Om jag får 300 idéer på ett år och en av dessa är användbar, då är jag nöjd.”

Relaterad läsning: Familjen Nobel drev Rysslands största företag, Nobel revolutionerade oljeutvinningen, Nobelfamiljen tillbaka i Baku, Så räddade Nobel Bofors, Dynamitfabriken i Paulilles, Betydelsefulla misstag

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)

Instuderingsfrågor

 1. Till vilket syfte används Alfred Nobels arv?
 2. Vilka uppfinningar inom sprängtekniken ligger han bakom?
 3. Vilka var fördelarna med hans olika uppfinningar?
 4. Var låg Alfred Nobels första sprängämnesfabrik?
 5. Vad hette hans pappa?
 6. I vilken rysk stad spenderade han mycket tid som ung?
 7. Hur fastslogs det att han var skriven i Sverige vid sin död?
 8. Hur många patent tog Alfred Nobel ut?

Diskussion

 • Varför tror ni att Nobelpriset har blivit det viktigaste och största vetenskapspriset i världen?

Fördjupning Historia

 • I texten nämns att Alfred Nobel som barn bodde långa tider i Ryssland, undersök vilka industrier familjen Nobel drev där samt vad som hände med dem efter Ryska revolutionen 1917.

Fördjupning Entreprenörskap/ Affärsjuridik

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *