Ångpanneföreningen

I slutet av 1800-talet började man på allvar fundera på säkerhetsarrangemang för de ångmaskiner som installerades på allt fler ställen.

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Varför bildades det ångpanneföreningar?
  2. Vilket år tog staten över kontrollen av tryckkärl?
  3. Vilken affärsidé antog ÅF när de inte längre hade rätt att kontrollera tryckkärl?
  4. När introducerades ÅF på börsen?
  5. Hur arbetade ÅF med miljöfrågan från och med 90-talets början?

Diskussion

  • På vilka sätt kan man arbeta för att stärka sitt varumärke?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *