Anna Whitlock startade ett konsumentkooperativ

Anna Whitlock, en stridbar kvinna som i början av förra seklet tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsumentkooperativ. Det utbredda matfusket i städerna var dock inte det enda Anna Whitlock engagerade sig i. Kvinnlig rösträtt, olika sociala frågor och inte minst folkbildning är områden där hon kom att göra betydande insatser.

Relaterad läsning: De vågade, vann och visade vägen 

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Historia 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad startade Anna Whitlock mot slutet av 1800-talet?
 2. Vilka nymodigheter införde hon på institutionen?
 3. Vad var Annas roll inom LKPR?
 4. Vilka frågor brev hon inom CSA?
 5. Hur kunde matfusket se ut i Stockholm under denna tid?
 6. Vilken konsumentförening startade Anna Whitlock och vad var syftet med den?
 7. Varför blev den så uppskattad av kvinnor?
 8. Vad fick Anna ta emot år 1918?

Diskussion

 • Anna Whitlocks ledstjärna var hela tiden åsikten att flickor och pojkar borde utrustas med samma möjligheter i livet. Diskutera vad ni anser om samskolor.

Fördjupning Entreprenörskap och Företagande/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *