Anna Whitlock och Svenska Hem

Under julhelgen var det många som bänkade sig framför SVT:s dramaserie Fröken Frimans krig där Sissela Kyle gestaltar Dagmar Friman, en stridbar kvinna som i början av förra seklet tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsumentkooperativ. Serien bygger på verkliga händelser och även om Dagmar Friman är en fiktiv karaktär går det att dra många paralleller till den kvinna som startade verklighetens Svenska Hem – Anna Whitlock.

Relaterad läsning: Kompetens, kraft och kreativitet – ett måste då och nu

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka frågor engagerade Anna Whitlock?
 2. Vilket år föddes hon?
 3. Vad var unikt för den skola som Whitlock startade?
 4. Vad står förkortningen LKPR för?
 5. Vilken var den stora anledningen till att Anna Whitlock startade Svenska Hem?
 6. Vad ägnade sig Svenska Hem åt förutom handel med matvaror?
 7. Vilket år gick Svenska Hem med i Stockholms konsumentförening?
 8. Vilket år avled Anna Whitlock?

Diskussion

 • Vad anser ni är fördelarna med konsumentföreningar?
 • Finns det enligt er några nackdelar med konsumentföreningar?

Fördjupning Handel

 • Svenska Hem startades bland annat som en reaktion på den dåliga hanteringen av mat i Stockholm. Undersök på vilket sätt Svenska Hem hanterade mat bättre än de andra handlarna i Stockholm.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur det kvinnliga företagandet såg ut i din hemstad i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vilka kvinnliga företagare fanns det, ange några exempel? Finns deras företag kvar idag?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *