Ansöka om företagsrekonstruktion

Nils Molinder kallas Stockholms fiskkung. Eller bara Nisse, som det flesta säger. Tillsammans med sin bror Erik driver han ett tjugotal restauranger och fiskaffärer i huvudstaden och har gjort sig välförtjänt av kungatiteln. I dag går dock hotell- och krognäringen på knäna som en konsekvens av corona-pandemin. Välkända guldkrogar är inget undantag. Melanders Group med ett 20-tal dotterbolag ansöker nu om företagsrekonstruktion, meddelar breakit.se.

Relaterad läsning: Göteborgs restaurangboss, SARA – staten, supen, maten och folket, Restaurangbranschen – En näringsgren med stjärnglans

Centralt innehåll

 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.
 • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs. (Affärsjuridik)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Orientering om de branscher som finns inom yrkesområdet samt villkoren för deras verksamheter, till exempel restauranger, bagerier, konditorier, charkuterier och butiker.
 • Lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde.
 • Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien. (Branschkunskap inom restaurang och livsmedel)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Var kommer Nils Molinders drivkraft?
 2. Varför blev han fiskhandlare 1976?
 3. Var och när öppnades första butiken?
 4. Var Nils och hans bror entreprenöriella?
 5. Vilka motgångar har Melanders Fisk stött på? Vad har de tagit för lärdom av det?
 6. Hur får man bäst arbetsmiljö bland sin personal enligt Lars Molinder?
 7. Vilket råd har Molinder att ge med facit i hand?

Diskussion

 • Att vara en entreprenör och driva företag är en ständig berg-och dalbeneresa – med höga toppar och djupa dalar. Diskutera innebörden av att vara entreprenör och vilka risker man ska vara beredd att ta som egen företagare.

Fördjupning Affärsjuridik/ Entreprenörskap/ Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap

 • Melanders krogimperium ansöker om företagsrekonstruktion i mars 2020 som en konsekvens av coronapandemin. Se filmklippet nedan och ta reda på vad en rekonstruktion innebär och vad anledningen är till att söka den.

Fördjupning Affärsjuridik/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *