Apoteket

Den 1 januari 1971 vaknade drygt 600 egenföretagare inom apoteksnäringen till en helt ny vardag. Från och med i dag var de statsanställda apotekschefer i ett statligt monopolföretag. Monopolet skulle dock bli en parentes i historien.

Relaterad läsning: Apotekets historia, Pharmacia, Handelns Historia: Intervju med Pär Svärdson – Apotea

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1b)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. När grundades det första offentliga apoteket?
 2. Hur drev apotekarna sin verksamhet fram till 1970-talet?
 3. Vad innebar ett ”privilegium” i detta sammanhang?
 4. Vilken uppgift hade Rune Lönngren att lösa och vad resulterade det i?
 5. Vilka uppgifter fick Apoteksbolaget?
 6. Varför blev inledningen tuffare än väntat?
 7. Vad uppstod under slutet av 1970-talet och mitten av 1990-talet?
 8. Varför försvinner monopolet?

Diskussion

 • Vad anser ni om förstatligandet av apoteket? Varför tror ni att det uppstod delade meningar kring det?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Ett beslut, ett genomförande och en investeringsplan. Monopolet har många gånger underlättat för Apoteksbolaget att införa nya metoder och arbetssätt. Innovationer som fått betydelse för hela vårdkedjan, både i Sverige och utomlands. Undersök hur det är att driva en hel bransch som denna.

Fördjupning Naturvetenskap/ Samhällskunskap

 • För Apoteket innebär hållbarhet att vara ett ansvarsfullt företag inom miljö, det sociala området och ekonomi. Detta uttrycktes i bolagets vision ”Ett liv i hälsa” som antogs 2007. Svenska Apoteket har länge varit ett föregångsland i internationellt perspektiv. Apoteken i Jönköpingsområdet var första apoteksverksamheten i Europa att bli miljöcertifierad. Vad innebär Apotekets vision om hållbarhet och vision om ett liv i hälsa?
 • När det första elektroniska receptet expedierades 1983 var det ett stort digitalt framsteg inom läkemedelsförsörjningen, både i Sverige och internationellt. Men långsam datorisering i primärvården, en vildvuxen flora journalprogram och tekniska problem gjorde att utvecklingen till en början gick trögt. Det skulle dröja 20 år innan de elektroniska recepten började slå igenom på allvar. Undersök hur E-receptet revolutionerar förskrivningen.
 • Piller portionsförpackade i plastpåsar. Denna enkla men genialiska innovation har betytt mycket för patientsäkerheten, framför allt för äldre patienter. ApoDos, som det så kallade dispenseringssystemet heter, innebär även att mindre mängder läkemedel kasseras. Ta reda på hur ApoDos anses vara en säkrare och mer hållbar läkemedelsförsörjning.

Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

 • Undersök hur entreprenören Pär Svärdson gjorde när han tog över Familjeapoteket och utvecklade det till nätapoteket Apotea.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *