Arvid Nordquist

Genom att prioritera kvalitet lade Arvid Nordquist grunden till ett familjeföretag som än idag, drygt ett sekel senare, bidrar till att skapa jobb och tillväxt i Sverige.

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1b, 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år tog Arvid Nordquist över Brunanders kryddbod?
 2. Vilken var hans affärsfilosofi?
 3. På vilket sätt använde han Stockholmsutställningen 1897 för att utveckla sitt företag?
 4. Varför sökta han efter produkter utanför Sverige?
 5. Vem drev företaget efter Arvids bortgång?
 6. Vilket vodkamärke importerade Bengt Nordquist på 1960-talet?
 7. När blev företagets kafferosteri färdigt att användas?

Diskussion

 • Arvid Nordquist satsade tidigt på hög kvalité i så väl varor som service. Vilka för- och nackdelar finns det med att driva en butik med den inriktningen?

Fördjupning

 • Undersök hur Arvid Nordquist arbetar med hållbarhet.

Dela med dig av dina tankar