Arvid Nordquist

Genom att prioritera kvalitet lade Arvid Nordquist grunden till ett familjeföretag som än idag, drygt ett sekel senare, bidrar till att skapa jobb och tillväxt i Sverige.

Relaterad läsning: Bönan som tog svenskarna med storm, Carlos Zoégas, Löfbergs Lila, Gevalia – oväntat besök, Arvid Nordquist tog Nike till Sverige

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1b, 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år tog Arvid Nordquist över Brunanders kryddbod?
 2. Vilken var hans affärsfilosofi?
 3. På vilket sätt använde han Stockholmsutställningen 1897 för att utveckla sitt företag?
 4. Varför sökta han efter produkter utanför Sverige?
 5. Vem drev företaget efter Arvids bortgång?
 6. Vilket vodkamärke importerade Bengt Nordquist på 1960-talet?
 7. När blev företagets kafferosteri färdigt att användas?

Diskussion

 • Arvid Nordquist satsade tidigt på hög kvalité i så väl varor som service. Vilka för- och nackdelar finns det med att driva en butik med den inriktningen?

Fördjupning Naturkunskap/ Entreprenörskap

 • Undersök hur Arvid Nordquist arbetar med hållbarhet.

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi

 • Genom den svenska näringslivshistorien har företag ibland satsat på produkter som inte är förknippat med deras ursprungliga verksamhet. Visste du att det var Arvid Nordquist som introducerade Nike i Sverige? Undersök hur kaffeföretaget tog Nike till Sverige.

Bild ur Arvid Nordqvists historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *