ASEA:s ryska äventyr

Mot slutet av 1920-talet hårdnade Stalins grepp över Sovjetunionen. Den första femårsplanen dikterade produktionen. Oliktänkande internerades. Landet stängdes för utlänningar. Men det fanns undantag. I Jaroslavl, trettio mil norr om Moskva, drev ASEA en fabrik med ingenjörer och arbetsledare från Västerås. En kapitalistisk enklav mitt i det kommunistiska imperiet.

Relaterad läsning: Familjen Nobel drev Rysslands största företag, Branobel, en introduktion, När ASEA skulle räddas, ASEA och hemmafruarna

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. När bildades ASEA?
 2. Varför fick ASEA i princip monopol på den ryska marknaden?
 3. Varför ville ASEA starta en fabrik i Ryssland?
 4. Vilken uppgift hade Edvin Lindgren?
 5. På vilket sätt påverkades fabriksbygget av revolutionen och inbördeskriget?
 6. Vilket år upptog Sverige sina diplomatiska relationer med Sovjetunionen?
 7. Vilket år återupptog ASEA byggnationen av fabrik i Jaroslavl?
 8. Ungefär hur många elmotorer tillverkades i Jaroslavl?
 9. Varför ersattes de ryska arbetarna så fort de var upplärda?
 10. Vilket år såldes fabriken till Sovjetiska staten?
 11. Vad använde ASEA pengarna till?

Diskussion

 • Skulle ni kunna tänka er att arbeta utomlands. I så fall vad är det som lockar med det?

Fördjupning Internationell ekonomi

 • ASEA kunde återuppta sin verksamhet i Sovjetunionen efter revolutionen medan familjen Nobel fick lämna alla sina företag. Undersök varför företagen behandlades så olika.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur ryska revolutionen påverkade det privata företagandet i Ryssland.
 • På ASEA organiserade sig fruarna till chefer och högre tjänstemän tidigt i en förening. Under flera år hade de en egen spalt i interntidningen. Men när de började kräva att makarna skulle hjälpa till med städningen där hemma blev det för kontroversiellt. Undersök hur det gick för ASEA-fruarnas spalt i personaltidningen Vi Aseater.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *