Atlas Copco – den svenska metoden

En ny bergbrytningsmetod innebar ett unikt tillfälle för Atlas Diesel att etablera sig på världsmarknaden. Lätta, knämatade bergborrmaskiner utrustade med hårdmetallskär låg till grund för begreppet ”The Swedish Method”.

Relaterad läsning: Atlas Copco

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kom att få benämningen ”den svenska metoden”?
 2. Hur såg utrustningen ut och hur underlättade den borrningsarbetet?
 3. Vad bestod hårdmetallskäret av?
 4. Vad initierade och bedrev Atlas Diesel tillsammans med glödlampstillverkaren Luma?
 5. Vad innebar samarbetet mellan Atlas, Sandviken och Fagersta?
 6. Vem var Walter Wehtje?
 7. Varför skickades unge ingenjören Erik Johnsson till Frankrike?
 8. Hur kommer det sig att en fransk delegation bjöds in till Sverige?
 9. Vad blev resultatet av detta besök?
 10. Vad låg den svenska metoden till grund för?

Diskussion

En viktig orsak till Atlas Copco framgångar var utbyggnaden av en effektiv försäljnings-organisation. Diskutera kring hur pass viktigt det är att ha en försäljningsstrategi och vad en sådan kan innefatta.

Fördjupning Teknik

Fördjupa dig i ett av Atlas Copcos många verksamhetsområden. Vad är typisk för produkttillverkningen inom denna teknik?

Fördjupning Historia/ Teknik

Undersök hur Atlas Copcos historia och kulturarv har sett ut.

Fördjupning Ledarskap och organisation

Atlas Copcos vd mellan åren 1940 – 1957 var varken tekniker eller ingenjör, utan affärsman med bakgrund inom detaljhandeln. Ta reda på hur Electrolux grundare Axel Wenner-Gren startade sitt företag och försök hitta likheter mellan dessa verkställande direktörer.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *