Att finna nytt liv

På månens yta lär det ligga inte mindre än tolv svensktillverkade kameror. De utgör spåren efter sex bemannade månlandningar och minner om det fleråriga samarbetet mellan NASA och kameratillverkaren Hasselblad. Men kamerorna är inte de enda svenska produkter som skickats ut i rymden.

Relaterad läsning: Victor Hasselblad, Sixten Sason, Vem uppfann disktrasan?, Oljeborraren, borgmästaren och verktygsmakaren – tre svenskar som grävde guld i USA

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)

Fördjupning

Swedish Space Corporation:

 • SSC ansvarar för utveckling och tillverkning av utrustning för svenska rymdprojekt, i nära samarbete med andra teknikföretag. Undersök hur SSC arbetar med sin teknikutveckling och vilket deras primära syfte är i filmklippet nedan:

Så arbetar SSC med hållbarhet:

 • Gå in på SSC:s hemsida och ta del av deras årsrapporter. Undersök hur företaget strävar efter en långsiktig hållbar utveckling för sina kunder och anställda samt för miljön och samhället.

Skärmdump: sscspace.com

Landning! NASA:s Perseverance landar säkert på Mars:

 • Den 18 februari 2021 landade äntligen Nasas rymdfarkost på planeten Mars. Se lyckan på rymdmyndigheten Nasa när Perseverance landar säkert.

Den berömda Hasselkamerans formgivare:

 • Han hette egentligen Sixten Andersson men blev känd under pseudonymen Sixten Sason. Han formgav bland annat symaskiner, hushållsapparater och motorcyklar åt Husqvarna. Men även den berömda Hasselbladkameran. Undersök Sixtens formgivning.

Sixten Sason med en modell av SAAB 92 på industriutställningen i Karlstad 1959. Bild och text: Wikimedia Commons.

Disktrasan:

 • Den svenska Wettextrasan hör till våra allra mest använda produkter. Ta reda på vem disktrasans skapare är och varför amerikanska NASA gjorde en storbeställning på hans innovation under 1960-talet.

Reklammaterial från trasans första tid på marknaden i Sverige och utomlands. Bild: Wettex.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *