Att starta företag

1919, i svallvågorna efter första världskriget, öppnade Märta Måås­Fjetterström sin ateljé i Båstad. Hon var 46 år gammal och hade en gedigen erfarenhet som textilkonstnär och pedagog. Hon hade mött bakslag och framgångar, men nu skulle hon för första gången pröva vingarna som egen företagare.

Relaterad läsning: Från textil- och konfektionsindustri till modeunder, Katja of Sweden – Protestsången som blev strandkläder, Svenskt mode slog i USA, Tekokrisen knäckte inte Borås, Kvinnors företagande på 1700-talet: Kvinnorna Bruhn

Centralt innehåll

 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Vanligt förekommande sömnadstekniker och metoder för att förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar skötselråd.
 • Idéskisser, modeteckningar och arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas beräkning av materialåtgång och -kostnader. (Textil design 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.(Historia 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken stil inspirerades Märta Måås-Fjetterström och hennes generation av?
 2. Vad fick mötet med Georg Karlin för följder?
 3. Hur påverkades Märta av skandalsuccén på Stockholmsutställningen år 1909?
 4. Varför blev Baltiska utställningen i Malmö 1914 blev en triumf?
 5. Hur kom Märta i kontakt med Ludvig Nobel, brorson till dynamitkungen Alfred Nobel?
 6. Hur hjälpte han Märta?
 7. På vilket sätt visade hon en stor påhittighet?
 8. Varför jämförde hon sin roll med tonsättarens?
 9. Vart ledde bekantskap med möbelformgivaren Carl Malmsten?
 10. Vad var Swedish Modern?
 11. Hur sammanfattades Märtas verk i minnesartikeln i Svenska Dagbladet den 6 juli 1941?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi

Hur startar man eget?:

 • Att starta eget företag innebär allt ifrån att bli sin egen arbetsgivare i ett enmansföretag, till att ha ett större företag med flera anställda. Kanske har du funderat på att hyra ut dig själv och dina kompetenser som egenkonsult? Eller starta ett kafé ihop med en kompis? Att förverkliga din affärsidé kan vara enklare än du tror. Ta hjälp av Arbetsförmedlingens hemsida samt Skatteverkets rekommendationer och undersök hur du kommer igång och vilka råd och tips det finns att få.

Ung Företagsamhet:

 • Allt fler unga väljer att prova på att driva egen verksamhet under skoltiden. Organisationen Ung Företagsamhet har utbildat fler än 450 000 elever i entreprenörskap sedan start, och för många blir UF-året en språngbräda in i yrkeslivet. Ta del av Swedbanks tips och råd att komma igång.

Bildkälla: Ung Företagsamhet.

Fördjupning Design/ Textil design/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Historia

 • På Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) hade det stickats tyger sedan 1892. Mellan 1954 och 1975 samarbetade företaget med den trendskapande designern Katja Geiger (f. 1920). Ta reda på vad de 3 – T Jersey var och varför det blev en succé.
 • På 30 år förlorade Borås 25 000 jobb. Staden var beroende av en bransch som nästan utraderades. Men Borås klarade krisen och fortsätter vara Sveriges textila centrum. Undersök hur de lyckades överleva.

”Konfektionspraktik” vid Textilinstitutet i Borås, 1949. Motiv-ID: Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K1968)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *