Åtvidaberg – en bruksorts historia

På 1800-talet var Åtvidaberg landets näst största kopparproducent. Under 1900-talet var orten hemvist för storföretaget Facit. Men de mekaniska kontorsmaskinerna blev omkörda av de elektroniska miniräknarna, och Facit är i dag lika mycket historia som kopparbrytningen.

Relaterad läsning: Facit klarade inte av digitaliseringen, Fusionernas mästare

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b, 1a2)
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka två stora industrier har haft sin hemvist i Åtvidaberg?
 2. Vilken kung gav Åtvidaberg dess privilegiebrev?
 3. När lade man ner hanteringen med koppar?
 4. Vilket syfte har föreningen Brukskultur Åtvidaberg?
 5. Hur arbetar föreningen?
 6. Varför lämpar sig Åtvidaberg bra för den här typen av historiska undersökningar?
 7. Vilka problem fick man med kopparbrytningen i slutet av 1800-talet?
 8. Vilken vision hade Theodor Adelswärd?
 9. På vilket sätt påverkades industrin i Åtvidaberg av Ryska revolutionen?
 10. Vilket år bytte AB Åtvidabergs Förenade Industrier namn till Facit AB?
 11. Vilket år såldes Facit till Electrolux?

Diskussion

 • Tycker ni att det är viktigt att bevara och förvalta ett samhälles historia på det sätt man gjort i Åtvidaberg?
 • Vilka är riskerna för ett mindre samhälle när ortens huvudsakliga arbetsgivare går i konkurs eller flyttar?

Fördjupning Historia

 • Gå in på föreningen Brukskultur Åtvidabergs hemsida och titta runt. Frågor man kan arbeta är till exempel föreningens syfte och hur presenterar de Åtvidabergs historia.

Fördjupning Företagsekonomi / Entreprenörskap

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *