Automobilfirman Hans Osterman

Hans Osterman var en pionjär inom den svenska bilbranschen. Inte genom att vara en genial uppfinnare eller konstruktör, utan genom att tidigt se bilhandel som en affärsmöjlighet.

Relaterad läsning: Den tidiga svenska bilhistorien

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år föddes Hans Osterman?
 2. I vilka länder arbetade han efter examen?
 3. Vilket år väcktes hans intresse för bilar?
 4. I vilket land tillverkades Minerva?
 5. Vilken var den högsta tillåtna hastigheten i början på 1900-talet?
 6. Vilken var hans största kundgrupp de första åren?
 7. Varför skaffade Osterman en verkstad?
 8. Vilken relation hade Ostermans bilfirma till Nordiska Kompaniet?
 9. Vilket år blir Osterman kunglig hovleverantör?
 10. Hur försöker Osterman lindra effekterna av krisen under det tidiga 20-talet?
 11. Vad står förkortningen GM för?
 12. Vilken typ av verksamhet hade GM i Södra Hammarbyhamnen?
 13. I vilket material byggde Osterman sin bilhall?
 14. Vad användes bilhallen till när affärerna gick sämre?
 15. Hur organiseras bilinköpen under Andra världskriget?
 16. Vilket år avlider Hans Osterman?

Diskussion

 • Varför tror ni att bilarna på den här tiden levererades i delar och monterades före försäljningen?
 • Vilka tror ni var de största förändringarna i och med bilens introduktion i början på 1900-talet?

Fördjupning Historia

 • Det stora genomslaget för bilar i Sverige kom först på 1950-talet, alltså ungefär 50 år efter bilens introduktion. Undersök varför försäljningen för bilar tog fart just då?

Fördjupning Teknik / Historia

 • Undersök hur bilen och lastbilen förändrade transportsektorn i Sverige.

Fördjupning Entreprenörskap

 • Intervjua en bilhandlare om kundkontakt och kundrelationer, vad tycker denne är viktigast när det kommer till de frågorna?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *