AXE-systemet

Ellemtel var endast ett delägt Ericssonföretag men ändå en av bolagets viktigaste enheter. Det tog fram Ericssons framgångsrika elektroniska växelsystem AXE och möjliggjorde därigenom att företaget kunde fortsätta att konkurrera framgångsrikt som teletillverkare. Samtidigt medverkade det till att Ericsson kunde ta nästa steg in på mobiltelefonområdet.

Relaterad läsning: NMT – A nordic project, Mobiltelefonens historia

Centralt innehåll

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år bildades Ellemtel?
  2. Vilka var problemen med AXE-systemets föregångare AKE?
  3. Vad står namnet ”Ellemtel” för?
  4. När la Ericsson ner utvecklingen av AKE?
  5. När och var togs AXE-systemet i drift för första gången?

Diskussion

  • Vilka är fördelarna med att skapa så kallade utvecklingsbolag?
  • Tror ni att denna typ av samarbeten mellan företag är möjliga idag?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *