Banbrytande svensk medicinteknik

Trots att Sverige är ett litet land har våra tekniska lösningar lämnat stora avtryck. Inte minst gäller detta inom det medicintekniska området.

Relaterad läsning: Gambro, Siemens, Över 170 år av Siemens historia, Cellink – Svensk bioteknik, ÅF börsintroducerade hållbarhet, Livräddande pacemakerhistoria, Ett tillgängligare samhälle, Nöden är uppfinningarnas

Centralt innehåll

 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen EPO för?
 2. Vad fick EPO in under år 2019?
 3. Vilken innovation introducerades år 1923?
 4. Vem var Nils Alwall och vad blev han känd för?
 5. Hur fungerar en Dialys?
 6. Vad blev Carl Gunnar Engström känd för?
 7. Vad lånade företaget Siemens ut under 1950-talet?
 8. Vilka andra revolutionerande uppfinningar kom på 1950-talet?

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Affärsjuridik/ Företagsekonomi

Patent- och registreringsverket:

Skärmdump: prv.se

Framgångsrika Gambro:

  • 1964 grundades Gambro som blev ett av de mest framgångsrika svenska företag som har grundats efter andra världskriget. Ta reda på hur företaget förbättrade behandlingsmetoderna inom sitt fält.

Holger Crafoord och Nils Alwall.

Stilles Hållbarhetsarbete:

 • Stille grundades redan 1841 av Albert Stille, som hade en verkstad för kirurgiska instrument. Företaget som senare kom att heta Stille-Werner är sedan 2002 noterat på Stockholmsbörsen och heter numera endast under namnet Stille. Undersök hur företaget arbetar med sitt kvalitet- och hållbarhetsarbete samt social hållbarhet.

Skärmdump: stille.se

ÅF (i dag AFRAY) börsintroducerade hållbarhet:

 • För 125 år sedan grundades ångpanneföreningen – ÅF (i dag AFRAY) i Malmö. Allt sedan dess har företaget varit en del av flera stora tekniska revolutioner. Undersök vilka dessa är och hur de kom att börsintroducera hållbarhet.
 • Besök AFRAY:s arkiv och upptäck deras historia och hållbarhetsutveckling.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap/ Teknik

Pacemakerns historia:

 • Den inopererbara pacemakern hör till de viktigaste medicintekniska innovationerna inom kardiologin. Många människor har fått helt nya liv tack vare den. Undersök den svenska pacemakerns historia.

Ett tillgängligare samhälle: 

 • Rollatorn och permobilen är två uppfinningar som förenklat och förbättrat tillvaron för väldigt många. Undersök vilka två engagerade innovatörer som står bakom dessa mobila hjälpmedel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *