Beredskapsåren

Det andra världskriget innebar en stor omställning för hela transportsystemet i Sverige. Ekonomin ställdes inför stora påfrestningar.

Relaterad läsning: Bönan som tog svenskarna med storm

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka drabbades av ransoneringarna under Andra världskriget?
 2. När började staten dela ut ransoneringskort?
 3. Ungefär hur mycket av busstrafiken drogs in?
 4. Vad hette den myndighet som reglerade transporterna inom Sverige?
 5. Vilket år upphörde myndigheten existera?
 6. Vad ersatte bensin och diesel som drivmedel under kriget?
 7. Vilka problem fanns det med denna ersättningsprodukt?

Diskussion

 • Vilka lärdomar när det gäller försörjning tror ni att Sverige drog efter Andra världskrigets ransoneringar?
 • Vad tror ni det blir brist på idag om ett stort krig bryter ut i Europa?

Fördjupning

 • Idag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att förbereda och hantera kriser och olyckor. Gå in på msb.se och undersök hur de arbetar förebyggande.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *