Bilägarnas inköpscentral

”Tiden kan nu anses vara inne för tillvaratagande av trafikbilägarnas ekonomiska intressen genom bildande av ett för hela riket omfattande kooperativt inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och övriga driftsförnödenheter.”

Centralt innehåll:

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet. (Praktisk marknadsföring 2)
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades taxibilar i början av 1900-talet?
 2. Vad ville bilägarna köpa in billigare genom att starta IC?
 3. Vilket år grundas IC
 4. Vad står förkortningen IC för?
 5. Hur många medlemmar hade IC 1927?

Diskussion

 • Vilka fördelar utöver billigare bensin och däck tror ni att medlemmarna i IC fick genom sitt medlemskap.
 • Att det innebär stora fördelar att delta i ett kooperativ råder det inget tvivel om men vilka nackdelar finns det?

Fördjupning Handel/Marknadsföring

 • Undersök hur kooperativen fungerar i dagens ekonomiska system. Har de spelat ut sin roll eller lever de kvar?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök hur kooperativ som till exempel IC och KF har lyckats påverka lagstiftning och regelverk inom sina branscher.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *