Biografens historia

Den excentriske filmkungen Anders Sandrew expanderade oupphörligt sitt film- och teaterimperium fram till sin död 1957 och slapp därmed uppleva hur teve på bara några få år halverade antalet biobesökare i Sverige.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1)
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket var Anders Sandrews första företag?
 2. Var i Stockholm byggde Sandrew sin första biograf och hur många sittplatser hade den?
 3. Vad gjorde Anders på sina resor i Europa?
 4. Vilken var hans favoritstad?
 5. Hur gjorde Sandrew för att möta önskemålen från publiken om att få se mer svensk film?
 6. Vilket pris vann filmen ”Fröken Julie”?
 7. Teater var en av Anders Sandrews stora passioner, vad hette teatern han köpte 1947?
 8. Vilket år dog Anders Sandrew?
 9. Varför valde företaget att stänga många biografer under 60-talet?
 10. Företaget Sandrews finns inte längre men Anders Sandrews stiftelse existerar fortfarande, vad gör den?

Diskussion

 • Anders Sandrew uppskattade att resa och under 1950-talet och framåt ökar möjligheterna till detta i och med att flygplanen blir större och mer bekväma. Diskutera fenomenet resor, varför tror ni att så många reser iväg under sin ledighet och på vilket sätt kan man utvecklas som människa av att resa och uppleva nya platser?

Fördjupning

 • I artikelns inledning och avslutning talas det om att antalet biobesökare minskade kraftigt i och med intåget av Tv:n och senare hyrfilmerna. Under de 10-15 senaste åren har musikindustrin genomgått en liknande förändring i och med att  olika tjänster på internet gjorde sitt intåg på musikmarknaden. Undersök hur musikbranschen har arbetat för att möta dessa förändringar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *