Bokförlaget Norstedts 200 år

Under två sekel har Norstedts varit en storhet inom svenskt kultur- och näringsliv. Förlaget har gett ut mängder av Nobelpristagare och bland de litterära berömdheterna hittar vi även en medlem av kungahuset.

Relaterad läsning: History Marketing – när Storytel köpte Norstedts 2016, Konkurrensen sporrade förlagen till framgång, Bonniers – familjen som blev en megajätte, När Karin Boye Skrev ett brev till Bonniers, Peder Herzogs bokbinderi (Esselte 1862), Ideologi och affärer – 100 år med Natur & Kultur

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde Per Adolf Norstedt åren 1821 och 1823?
 2. Vad hände när han drog sig undan tre år senare?
 3. Vilken epokgörande bok utvecklade Norstedts 1841?
 4. Vad inträffade vid förra sekelskiftet?
 5. Vad blev historikern Carl Grimberg år 1908 och vad var hans vision?
 6. Hur firade man Norstedts 100-årsjubileum?
 7. Vem var ”Pewe”?
 8. Vilken sensationell protestskrivelse tecknade Pewe under och varför?
 9. Vilken proletärförfattare var Pewe vän med?

Diskussion

Läslust:

 • Är ni vana att läsa böcker och har ni några personliga favoriter? Diskutera vilken nytta skönlitteraturen har och hur vanligt ni tror det är med bokläsandet idag.

Bildkälla: bibliotekhabo.se

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap/ Svenska/ Marknadsföring

Konkurrensen sporrade förlagen till framgång:

Norstedtshuset på Riddarholmen.

När Storytel köpte Norstedts:

 • Ljudboksförlaget Storytel grundat 2005 äger Norstedts – Sveriges äldsta förlag sedan 2016. Hur balanserar man gammalt och nytt i en och samma koncern, med målet att boken ska fortsätta växa, i alla dess former? Undersök hur Storytel arbetar med sin verksamhet idag.

Lagboken – en riktig tungvrickare:

 • Lagboken är en riktigt tungviktare i ordets rätta bemärkelse och väger hela 3 kg. Men nu kan det faktiskt inte bli tyngre och inte heller mer omfattande. Det beror på trycktekniska skäl – bokblocken Norstedts använder sig av när de trycker lagboken kan inte bli mer omfattade – och ändå använder Norstedts sig av ett av de få tryckerier i Europa som kan hantera riktigt stora bokblock. Få en inblick i hur lagboken tillverkas idag.

Bonniers – familjen som blev en megajätte

 • En höstdag 1835 steg en 15-årig danskjudisk pojke, Albert Bonnier, i land på Riddarholmen i Stockholm med 8 skilling banco på fickan. Han var utsänd av sin far att hjälpa sin bror med en bokhandel som denne hade startat några år tidigare. Läs om hur Bonnierfamiljen blev en megajätte.

Möte på Bonniers. Fr vänster Tor, Åke och Kaj Bonnier, Hjalmar Kinberg, Karl-Otto & Albert j:r Bonnier.

Ur arkivet: När Karin Boye skrev ett brev till Kaj Bonnier:

 • Kring andra världskriget gav Albert Bonniers Förlag ut två av litteraturens främsta dystopier: Karin Boyes “Kallocain” och George Orwells “1984”. I samband med utgivningen av ”Kallocain” skrev Karin Boye ett brev till bokförläggaren och senare vd:n Kaj Bonnier – ett brev som i dag hittas i Bonnierförlagen AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Granska brevkorrespondensen mellan Karin och Kaj och/eller läs artikeln om Karin Boyes dystopiska roman Kallocain.

Brev till bokförläggaren Kaj Bonnier från författaren Karin Boye år 1940. Brev ur Bonnierförlagen AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.
 • Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen. Den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur. (Litteratur)
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. (Svenska 1)
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. (Svenska 2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *