Bolinders gjutjärnsspis

När Jean och Carl Gerhard Bolinder gav sig in i spisbranschen inledde de en jakt på en konstruktion som skulle ge så mycket värme som möjligt för så lite bränsle som möjligt. Ett nytt EU-direktiv har nu gjort bröderna Bolinders idéer om gjutjärnsspisen aktuella igen.

Relaterad läsning: Carl Gerhard & Jean Bolinder, AGA-spisenElen ändrade folks vardag

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad ägnas två sidor åt i katalogen för J & CG Bolinders Mekaniska verkstad AB:s köksspisar fr 1880?
 2. Hur hade bröderna Bolinder byggt sina nya spisar?
 3. Varför var gjutjärnsspisen en annars ganska enkel konstruktion?
 4. Vad löste man på 1700-talet?
 5. Vilket forskningsuppdrag fick arkitekten Carl Johan Cronstedt av Rikets råd år 1767?
 6. Vad var skillnaden mellan kakelugnar och rörspisar?
 7. Hur startade bröderna Bolinders eget och vad tillverkades där till en början?
 8. Vad kunde deras 35 olika patent bestå av?
 9. Vilket var problemet som spistillverkarna stötte på?
 10. Hur marknadsförde Bolinders sina spisar?
 11. Vad inträffade år 1956?
 12. Varför är Bolinders idéer om gjutjärnsspisen aktuella igen?

Diskussion

Vad anser ni om sättet bröderna Bolinders marknadsförde sina spisar?

Fördjupning Historia/ Teknik

 • Ta reda på hur AGA-spisen var konstruerad. Finner du några tekniska likheter med Bolinders variant?
 • Fram till 1928 hade Bolinders 35 olika patent i Sverige och andra länder, kopplade till spistillverkningen. Ta reda på hur man tar patent både i Sverige och internationellt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *