Brandsläckaren möter motstånd

Hur gammal är din brandsläckare? Försäkringsbolag brukar fråga det, men det nämns sällan att själva modellen för en kolsyresläckare är över hundra år gammal. Den var också en innovation som efter stort motstånd nådde marknaden.

Relaterad läsning: Mannen bakom Electrolux, Brandbolaget Skandia, Pionjärbolaget Skandia, Försäkringsvärlden i gungning, Stickorna som erövrade världen

Instuderingsfrågor

 1. Vad var svenska företaget AB Lux känt för?
 2. Vilken revolutionerande produkt utvecklade ingenjören H. Rustige?
 3. Vad var systemet främst avsett för?
 4. Hur skulle produkten gynna brandkåren?
 5. Varför stötte produkten på motstånd?
 6. Vad innebär fysikern Gay-Lussacs lag?
 7. Hur lyckades Lux sälja sin uppfinning?
 8. Vem var Axel Svinhufvud och hur ställde han sig inför denna uppfinning?

Diskussion

 • Diskutera varför ni tror att det är svårt att vinna erkännande på hemmamarknaden.

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Electrolux grundare:

 • Liksom ingenjören H. Rustige fick även Axel Wenner-Gren ett kontrakt med Lux. Fast han inte var ingenjör. Undersök hur denna stjärnsäljande visionär med makalösa framgångar byggde upp sitt företag: Electrolux.

Axel Wenner-Gren (t.h.) hade ett gott väderkorn för vilka uppfinningar som var värda att köpa in. Både dammsugarna och kylskåpen såldes över hela världen.

Fördjupning Teknik/ Naturkunskap/ Historia

Gay-Lussacs lag:

 • Ni har redan bekantat er med Louis Joseph Gay-Lussacs lag i texten. Men vem var han och vilka upptäckter gjorde han sig känd för?

Louis Joseph Gay-Lussac. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Naturkunskap/ Teknik/ Samhällskunskap Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Stickorna som erövrade världen:

 • Svensk tändsticksindustri ses ofta i det falnande ljuset av Ivar Kreugers imperium. Undersök hur historien rymmer bra mycket mer än så.

Reklam för Solstickan från 1940-talet. Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Samhällskunskap

Försäkringsvärlden i kris:

Gata efter jordbävningen i San Fransisco 1906. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *