Brännvinskungen L.O. Smiths gärningar

Affärsmannen och Brännvinskungen L.O. Smith (1836-1913) är mannen på sigillet på Absolut Vodka-flaskorna. Men vem var han egentligen? Läs om mannen som mer än att producera rent brännvin även arbetade för att förbättra arbetarnas villkor.

Relaterad läsning: L.O. SmithIvan Bratt ritade den alkoholpolitiska kartanAbsolut övertygelseFlaskornas flaska från LimmaredSARA – staten, supen, maten och folket, En 20-åring med långhistoria

Relaterat filmklipp: L.O. Smith – Det första brännvinskriget, History Marketing: Absolut Vodka, L.O. Smith – mannen på Absolut-flaskan, entreprenör och politiker

Instuderingsfrågor

 1. Vad lät L.O. Smith bygga på 1880-talet?
 2. Vad producerades där?
 3. Hur var L.O. Smith som affärsman?
 4. På vilket sätt underlättade han vardagen för sin personal?
 5. Hur många språk kunde han?
 6. På vilket sätt hade L.O. Smith näsa för affärer?
 7. Och varför ansågs han vara radikal?
 8. Varför dog han utfattig?

Diskussion

Det statliga alkoholmonopolet:

 • Vad anser ni om det svenska statliga alkoholmonopolet? Diskutera hur ni tror att detta påverkar folkhälsan och samhället i stort.

Prata om Alkohol:

Skärmdump: prataomalkohol.se

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia

L.O. Smiths historiska hemsida:

 • Besök hemsidan om Absolut Vodkas grundare L.O. Smith. Undersök hur han kom att påverka svensk alkoholpolitik och varför han var en sann visionär.

Bildkälla: losmith.se

 • Att L.O. Smith hade ett ordentligt humör är väldokumenterat. Otaliga är de bråk han under sin levnad hamnade i med allt från affärsmän till regeringar. Ta reda på vilka L.O. Smiths fem mest spektakulära bråk var.

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Kvinnorna i L.O. Smiths liv:

 • Under L.O. Smiths tid hade inte kvinnor ett särskilt stort inflytande i det offentliga livet, men privat så hade de mer möjlighet att påverka. Undersök vilka kvinnorna i Brännvinskungens liv var och hur de påverkade hans beslut.

L.O. Smith med andra hustrun Anna Viktoria, cirka 1912. Smiths dotter Mary motsatte sig bröllopet och bröt med fadern.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande

Podd om Reimersholme spritfabriks historia:

Brevhuvud cirkulärbrev från Win- & Spirituosa-Aktie-Bolaget den 15 juli 1872. Källa: Spritmuseum.

Svensk alkoholpolitik:

 • Som läkare blev Ivan Bratt engagerad i folks alkoholmissbruk och ritade om hela den alkoholpolitiska kartan genom att skapa nya företag för den svenska alkoholhanteringen. Ta reda på hur hans idé blev en föregångare till Systembolaget.

Ivan Bratt.

Fördjupning Design/ Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Design

Absolut Vodka – Dagens marknadsföring och design:

 • I mitten av 1970-talet bestämde sig Vin & Sprit för att sälja svenskt brännvin i USA. Att de faktiskt lyckades berodde mycket på två kreativa reklamgenier. Undersök hur dessa två lyckades med en Absolut övertygelse.
 • Brännvin är en allt annat än komplicerad vara. En lyckad brännvinsprodukt kräver därför snarare en unik förpackning än ett unikt innehåll för att nå framgång. Absolut Vodka uppfyller med råge detta krav. Och det är glasbruket i Limmared som tillverkar den världsberömda flaskan. Undersök hur den unika designen ser ut och hur produktionen av denna legendariska glasflaska går till.

Några olika specialupplagor av Absolut-flaskan genom åren. Fotograf Johan August Strindberg, Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Marknadsföring/ Design/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Så arbetar The Absolut Company med sin historia:

 • Anna Malmhake, vd på The Absolut Company, berättade på History Marketing Summit 2018 hur dagens aktiviteter på Absolut hämtar sin inspiration i hur brännvinskungen L.O. Smith, mannen som skapade absolut renat brännvin, arbetade. Undersök hur The Absolut Company arbetar med sin historia i dag.

 The Absolut Companys arkivarie berättar om L.O. Smiths liv och gärningar:

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2) Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2, 1b)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *