Branobel

Under 1800-talets andra hälft var Ryssland en av Sveriges viktigaste marknader. Många svenska företag hade dotterbolag i Ryssland, och det var åtskilliga svenskar som startade företag där.

Relaterad läsning: Familjen Nobel drev Rysslands största företag, Nobel revolutionerade oljeutvinningen, Robert Nobels första oljeraffinaderi

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år genomfördes den Ryska revolutionen?
 2. Vad står förkortningen Branobel för?
 3. Vad betyder ordet nafta?
 4. Vad hette världens första oljetanker?
 5. Vilket år dog Ludvig Nobel?
 6. Hur gick det med familjen Nobels företag efter revolutionen?

Diskussion

 • Vad tror ni gjorde familjen Nobel så framgångsrika i Ryssland?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur Ryska revolutionen påverkade det privata företagandet i Ryssland.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *