Bröllopsindustrin genom tiderna

Dagens bröllop bygger på kärlek i stället för släktallianser, men den affärsverksamhet som i århundraden funnits kring bröllop är i dag minst lika blomstrande som förr.

För vidare fördjupning läs även: ICA-kuriren – Hennes journalistik var konsumentens bästa vän & De vann, de vågade och de visade vägen

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet.(Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolknings-utveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur gick bröllop till under hednatiden i jämförelse med dagens bröllop?
 2. Varför hade den kristna bröllopsceremonin svårt att etablera sig och vad gav det för konsekvenser?
 3. Från och med när kan vi räkna med en bröllopsindustri i Sverige?
 4. Vilka friargåvor brukade köpas av friaren?
 5. Vad hände när industrisamhället etablerades?
 6. Vad levde den dåtida bröllopsindustrin på?
 7. Hur kommer det sig att guld- och silversmeder tillhörde de mest välbeställda inom skråväsendet?
 8. Vad utgår ett västerländskt par idag när de planerar sitt bröllop?

Diskussion

 • Diskutera om vad du anser om dagens bröllopsindustri? Motivera ditt svar. 

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *