Turistlinjetrafik

Efter andra världskriget fick svenskarna det allt bättre ekonomiskt. Reallönen för industriarbetare var 1950 hela 30 procent högre än fem år tidigare, och i mitten av 1950-talet hade reallönen stigit med ytterligare nästan 30 procent. I början av 1950-talet beslutade dessutom riksdagen att utvidga den lagstadgade semestern till tre veckor, och 1953 var denna reform fullt genomförd. Allt detta ledde till att turismen ökade kraftigt i Sverige.

Relaterad läsning: Bilturism blev ett folkhem på hjul

Centralt innehåll

Reseproduktion och marknadsföring, Hållbar turism, Resmål och resvägar, Samhällskunskap 1a1

 • Lagar och andra bestämmelser samt etiskt förhållningssätt inom området.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande. (Hållbar turism)
 • Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender.
 • Resvägen som attraktion.
 • Marknadsföring och presentation av olika resmål.
 • Företags och offentliga verksamheters satsningar på resmål samt konsekvenser av dessa. (Resmål och resvägar)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur såg den svenska ekonomin ut efter andra världskriget?
 2. Vad beslutade riksdagen i början av 1950-talet?
 3. Vilka problem stötte många bussföretag på?
 4. Hur uppmuntrade förbundet SOF sina drabbade företagare?
 5. Hur löste SOF problemet på längre sikt?
 6. Varför var SJ ännu ett störningsmoment?
 7. Vilken motion gillades av SOF-styrelsen 1967?

Diskussion

Hur många semesterdagar anser ni är rimligt att ha?

Fördjupning Hållbar turism/ Resmål och resvägar

 • Undersök vilka skydd som finns för dagens bussföretagare.
 • Att bygga ut infrastruktur för buss är enkelt, billigt och går snabbt. Men en effektiv busstrafik kräver fler initiativ som skapar framkomlighet. Undersök vilka dessa är.

Fördjupning Samhällskunskap

Tar reda på hur mycket semester vi har rätt att ta ut i dag. När är den nuvarande semesterlagen ifrån och vad säger den?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *