Carl Georg Stjernswärd

Flera av de viktigaste svenska jordbruksreformatorerna var verksamma i Skåne. En av dem var Carl Georg Stjernswärd (1767–1825) på Engeltofta gods norr om Ängelholm.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år tog Carl Georg Stjernswärd över Engeltofta?
 2. Vilken typ av kompetens togs till Engeltofta från Skottland?
 3. Vilken var den största fördelen med de nya plogarna?
 4. Varför blev Stjernswärd bötfälld?
 5. Vem köpte Engeltofta av Stjernswärd?

Diskussion

 • Varför tror ni att så många protesterade mot Stjernswärds reformer?
 • De tekniska reformerna samt skiftet gjorde jordbruket mer effektivt, vilka positiva effekter fick detta för Sverige?

Fördjupning Historia

 • En mycket viktig förändring av det svenska jordbruket var skiftet (laga skifte) som genomfördes under 18- och 1900-talen. Undersök vad skiftet innebar dels för befolkningen på landsbygden men också för industrialiseringen av Sverige.

Fördjupning Teknik

 • Som ovan nämnt var reformerna inom jordbruket en förutsättning för den svenska industrialiseringen. En annan förutsättning var ångmaskinen. Undersök hur och när ångmaskinen kom till Sverige och vad det innebar för de svenska industrierna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *