Carlsberg Sverige och den svenska alkoholpolitiken

I år är det 20 år sedan Carlsberg Sverige bildades genom en sammanslagning av danska Carlsberg A/S och svenska Pripps. Men bolaget bär på en bryggerihistoria betydligt äldre än så. I Danmark etablerades moderbolaget redan 1847 och i Sverige grundades Pripps och Falcon vid ungefär samma tidpunkt.

Relaterad läsning: Läskens uppkomst, Skottarna i Lilla London, Invandrarna som byggde Sverige, Tyskar für alles, Ramlösa, Ingen jul utan Roberts äkta julmust, Julens viktigaste dryck, Läsk över kaj, Det kom ett brev…, History Marketing – Så arbetar Systembolaget med sin historia, Staten, supen, maten och folket – en föregångare till Systembolaget, Kära systempåse!, Ivan Bratt ritade den alkoholpolitiska kartan, Spola mjölken!, Filmen om Absolut Vodka, Tonårshjärnan, Fördjupning Tonårshjärnan, Bildandet av Pripps

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2) Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2, 1b)

Diskussion

 • Vad anser ni om det svenska statliga alkoholmonopolet? Diskutera hur detta påverkar folkhälsan och samhället i stort.
 • Prata Om Alkohol har tillsammans med Aftonbladet TV tagit fram tre korta filmer om vilka konsekvenserna kan bli om unga dricker alkohol. Se dessa och diskutera hur ni ser på detta.

Skärmdump: prataomalkohol.se

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Historia Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering/ Naturkunskap/ Marknadsföring

Ivan Bratt startade föregångare till Systembolaget:

Läkare Ivan Bratt.

Så påverkade L.O. Smith den svenska alkoholpolitiken:

History Marketing – Så arbetar Systembolaget med sin historia:

 • På Systembolaget behöver vi kunna vår historia för att förstå vår framtid, säger Anna Larsson, gruppchef för butikskommunikation på Systembolaget. Se hela presentationen från History Marketing Summit 2017 och undersök hur Systembolaget  arbetar med sin historia.

Carlsberg Sverige under coronakrisen:

 • Var tredje svensk har förändrat sina alkoholvanor under coronapandemin. Det framkommer i Sifoundersökningen Dryckeskollen som är genomförd på uppdrag av Carlsberg Sverige. Undersök vad detta har inneburit i praktiken.

Carlsbergs hållbarhetsinitiativ:

 • På Carlsberg Sveriges hemsida berättar VD Peter Hammarstedt att Carlsbergs syfte är att brygga för ett bättre nu och för en bättre framtid, och alltid med utgångspunkt i ett hållbart företagande. Deras ambition är att säkra långsiktig hållbar utveckling och här integrerar de såväl ekonomiska och miljömässiga som sociala aspekter i vår verksamhet. Undersök hur Carlsberg Sverige arbetar med hållbarhet.

Skärmdump: carlsbergsverige.se

Bildandet av Pripps:

 • När Pripp & Lyckholm köpte Eskilstuna Bryggeri innebar det en regelrätt krigs­förklaring mot Stockholms Bryggerier – och snart var ölkriget i full gång. Undersök bildandet av Pripps.

Under kriget körde Eskilstuna Bryggeri ut öl med elbil! Utkörarna hette Ture och Helge Törn, året är 1942. Carlsberg Sveriges bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Läskens uppkomst:

 • Det fanns en tid när vattnet från en surbrunn var det bästa man kunde tänka sig. Med 1800 talets intåg blev den jästa Sockerdrickan allt populärare och snart skulle en uppsjö av smaker och färger se dagens ljus. Undersök läskedryckens historia.

Pommac framställdes ofta som särskilt uppskattat av damer. Jungfrun i bakgrunden framhäver att vi rör oss i de övre klasserna. I skålen på bordet avbildas några av de 25 frukter som ger drycken dess smak. Originalmålning från 1927. Carlsberg Sveriges bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Invandrarna som byggde Sverige:

 • Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen, Handelsbanken, Cloetta och Marabou? Undersök hur invandare hjälpte att bygga Sverige.

Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890. Deponent Carlsberg Sverige.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *