Den kreativa och drivna entreprenören

Clas Ohlson grundade cykelverkstaden och postorderföretaget Clas Ohlson & Co 1918. Företaget är precis som grundaren kreativt och drivet och då som nu bygger verksamheten på en fast tro om att en nöjd kund kommer tillbaka.

Relaterad läsning: Johan Petter Åhlén, History Marketing: Clas Ohlson 100 år!

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundade Clas Ohlson sitt företag?
 2. Mellan vilka år levde Clas Ohlson?
 3. Vad innehöll de första katalogerna?
 4. Vilka idéer lade han fram för astronomerna på Uppsala universitet?
 5. Var ville han mor att ha skulle arbeta?
 6. Hur många fick sparken när Åhléns flyttade till Stockholm?
 7. Ungefär hur många produkter hade Clas Ohlson i sin katalog år 2000?
 8. Hur uppmuntrade Clas sin personal?

Diskussion

 • Varför tror ni att Clas Ohlson blivit ett av Sveriges största postorderföretag, vad har de som inte de andra företagen har?
 • Idag har Clas Ohlson ungefär 200 butiker. Butiker är något ganska nytt i företagets historia. Varför tror ni att de öppnade butiker och inte endast förlitade sig på handel via internet?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap

 • Clas Ohlsons historiska sajt finns nästan alla produktkataloger upplagda. Gör en undersökning av några tidningar från de första åren och jämför med moderna kataloger. Vilka är de största skillnaderna, finns det några likheter?

Ta del av Clas Ohlsons arkiv på deras historiska hemsida. Här kan du bland annat botanisera bland samtliga produktkataloger från år 1918 – 2018.

Dela med dig av dina tankar