Curt Nicolin

Den 30-åring som får frågan om vem Curt Nicolin var blir troligen svaret skyldig. Men säkert inte så länge. Det går ju ganska snabbt att googla.

Relaterad läsning: Curt Nicolin

Centralt innehåll

  • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Under vilka år var Nicolin ordförande i SAF?
  2. Vad står förkortningen SAF för?
  3. Vad ville Nicolin komma till rätta med under sin första avtalsrörelse?
  4. Vilken ansåg han vara den viktigaste frågan för de svenska företagarna?
  5. Vilken var Nicolins definition av makt?

Diskussion

  • Vad innebär det att vara en bra ledare?

Fördjupning Företagsekonomi

  • Texten nämner löntagarfonder vid ett par tillfällen. Undersök vad löntagarfonderna var och försök redogöra varför svenska företagsledare och arbetsgivarföreningen var emot dem.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *