Dalahästens historia

Få leksaker flyttar in i vuxenvärldens finrum. Kan man till exempel tänka sig att några legobitar skulle vara en lämplig present från danske statsministern till USA:s president? Eller låter det rimligt att ett FN-sändebud från Japan avslutar sin fredsbevarande insats med att ge alla kollegor i krigszonen varsin Hello Kittyfigur?

Relaterad läsning: Hundraårig lanthandlartradition i Finnerödja, Om synen på handel, När kvinnorna tog över handelsboden

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsutformning och betydelse (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Hur användes dalahästen under 1800-talet?
 2. Vad hände i byn Bergkarlås utanför Mora?
 3. Vilken idé lanserade Hans Erik Mattsson och varför?
 4. Var kommer den äldsta bevarade dalahästen ifrån?
 5. Vad blev dalahästarnas väg till berömmelse?
 6. Vad kom att visa sig vara nyckel till framgång för Anders Olsson?
 7. Hur sker tillverkningen av dalahästen till i dag?

Diskussion

 • Traditionen berättar att hantverkaren Vic Olof försökte sälja så många dalahästar till järnhandlaren Weijsenburg i Mora att denne protesterade – hur skulle han lyckas sälja allt? Olof Vics lär då ha svarat att ”trähästar kommer att gå så länge vaggan går”. Diskutera kring och ge exempel på vilka faktorer som kan tänkas spela en avgörande roll i framställningen av en succéprodukt.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration

 • Undersök handelsbodens historia. Vad var innebörden av handelsboden och hur har dess utveckling sett ut genom tiderna?

Dela med dig av dina tankar