De första kraftverken

Den framväxande industrin och järnvägen spelade stor roll för lokaliseringen av Vattenfalls första vattenkraftverk. Under loppet av några år byggdes för den tiden tre gigantiska, och arkitektoniskt fascinerande, anläggningar i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby. Vattenfalls pionjärverk.

Centralt innehåll:

 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. När inledes arbetet med kraftstationen vid Trollhättan?
 2. Varför byggde man kraftverket under jord?
 3. Varför byggdes kraftverket i Porjus?
 4. Hur stor var maskinhallen i Porjusverket?
 5. Var i Sverige byggdes Vattenfalls tredje kraftverk?
 6. Vad hette arkitekten som ritade de tre kraftverken?
 7. Nämn två andra byggnader som han ritade?
 8. Vem stoppade rivningen av kraftverket i Porjus?

Diskussion

 • Varför tror ni att Vattenfall la ut pengar på en dyr arkitekt för sina kraftverk?

Fördjupning Design

 • Leta upp bilder på några byggnadsverk signerade Erik Josephson, vilka likheter ser du i hans design, vilket är så att säga hans signum?

Fördjupning Historia

 • Undersök varför Malmbanan mellan Luleå och Narvik var så viktigt för den svenska ekonomin att den var värd ett eget kraftverk.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *