De första svenska järnvägarna

Möjligheterna att bygga järnvägar för att främja den ekonomiska utvecklingen i Sverige började diskuteras i riksdagen redan under 1820-talet. Järnvägsfrågan lyftes första gången i riksdagen år 1824. Då gällde det ett förslag om att anlägga järnväg för att kunna utvinna malmfyndigheterna i Norrbotten, men frågan föll.

Relaterad läsning: JAG och hans verk, Johan August Gripenstedt, Statens järnvägar och den privata järnvägssektorn

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vem utarbetade den första planen för de svenska stambanorna?
 2. Hur påverkade den brittiska finanskrisen planerna?
 3. Vilket år tog riksdagen beslut om att staten skulle finansiera stambanorna?
 4. Vad avgjorde sträckningen av järnvägen?
 5. Vad hette SJ före namnbytet?
 6. Varför byggde Sverige järnväg?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var viktigt för de styrande att staten skulle behålla kontrollen över järnvägarna i Sverige?
 • Har järnvägen någon framtid eller tror ni att andra transportmedel kommer ta över. I så fall vilka?

Fördjupning Internationell ekonomi /Samhällskunskap

 • För att få pengar till järnvägarna lånade Sverige stora summor utomlands vilket var nytt för den tiden. Idag är det mer regel än undantag att länder lånar upp stora summor utomlands. Undersök hur stor den svenska statsskulden är idag och titta sedan bakåt ett år, blir skulden större eller mindre?

Fördjupning Samhällskunskap / Teknik

 • I mitten av 1800-talet byggdes de första järnvägarna i Sverige och nu 150 år senare pågår fortfarande diskussionen om utbyggnad och förbättring av det svenska järnvägsnätet. Undersök hur debatten kring järnvägen ser ut, vilka nya sträckningar vill man bygga, vad är syftet med utbyggnaden och så vidare.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *