De kooperativa varuhusen

Mitt under 1950-talets intensiva utbyggnad av de kooperativa varuhusen – som främst hängde samman med den ändrade bebyggelsestrukturen, den ökade köpkraften och den växande bilismen – satsade kooperationen också på stormarknader.

För vidare fördjupning läs även: Märket på rutan – garanterar valutan, EPA – ett varuhus för alla, Reklam i folkets tjänst, Kooperativa förbundet och Föreningarna sänkte pris på döden

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hade Konsum i Stockholm utvecklat?
 2. Varför hade man även förvärvat en tomt i Vårby?
 3. Vad bidrog den kooperativa satsningen på stormarknader?
 4. Vilka idéer byggde Obs!-enheten på?
 5. Vad berodde framgången på?
 6. Vad betydde varusortimentets sammansättning?
 7. Vilken sorts inredning hade Obs!-enheten?
 8. Vad inträffade år 1964?

Fördjupning

 • Undersök varför kooperativa företag bildas och vilka för- och nackdelarna de medför. (Ta reda på vilka andra kooperativa företag vi har i Sverige idag. Hur har historien sett ut där? Läs: Kooperativa förbundet).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *