De statliga företagen

Det statliga ägandet ökade under 1960-talet, med nya statliga företag inom ett flertal branscher. År 1969 framlade regeringen en proposition om bildandet av Statsföretag AB, och vid årsskiftet 1969–70 startade bolaget sin verksamhet. Bakom beslutet att bilda ett statligt förvaltningsbolag låg stora brister i statens sätt att organisera sitt ägande – styrningen av företagen hanterades på ett splittrat och okoordinerat sätt.

Centralt innehåll:

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. När inledde Statsföretag AB sin verksamhet?
  2. Varför bildas företaget?
  3. Vad kallas den ekonomiska situationen som uppstod under oljekrisen på 70-talet?
  4. Hur försökte staten lösa krisen?
  5. Vilket år fick Sverige sin första borgerliga regering sedan mellankrigstiden?
  6. Vad innebar maktskiftet för de statliga bolagen?
  7. När vann socialdemokraterna tillbaka makten från de borgerliga partierna?
  8. Varför ökade spänningarna mellan arbetsgivarna och fackföreningarna?

Diskussion

  • I texten beskrivs det hur vissa delar av den svenska industrin fick statligt stöd under krisåren, diskutera de positiva och negativa effekterna av sådant riktat stöd.

Fördjupning

  • Undersök hur debatten kring de statliga företagen ser ut idag, ska de vara fortsatt statliga eller finns det en diskussion om att sälja de kvarvarande statliga bolagen?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *