De svenska företagen

Många människor har en bild av det typiska företaget som en stor fabrik med en stel och hierarkisk organisation. Men de allra flesta svenska företag är små.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

1. Hur ser de flesta svenska företagen ut?
2. Vad har dessa företag bidragit till samhället?
3. Vilka företag spelar en större roll i en växande bransch?
4. Hur många företagare har vi i dagens Sverige?
5. Vilka exempel finns det på soloföretagare?
6. Hur många anställda brukar dagens svenska företag ha?
7. Vilka företag har flest anställda i Sverige?

Diskussion

  • Vilka av företagen ur samtliga listor i texten känner ni igen? Vad associerar ni dessa företag med?

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia

  • En hel del svenska företag har mycket långa historiska anor. Undersök hur ett av företagen ur listan ”Sveriges äldsta företag” drivits fram tills i dag.

Fördjupning Företagsekonomi

• Ta reda på hur utvecklingen har sett ut för ett av företagen ur listan: ”Sveriges största företag” (Omsättning/Anställda).
• Ta reda på hur man startar ett företag.
• Undersök hur många av dagens nystartade företag drivs av kvinnor.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *