Den färgstarka entreprenören Mathilda Strömberg Hamilton

Mathilda Strömberg Hamilton var Indienälskaren som 1901 startade den lilla affären Indiska utställningen som sedan blev butikskedjan Indiska. Men hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten. Följ med till Regeringsgatan 28 där första Indiska-butiken slog upp sina portar år 1901.

Relaterad läsning: Indiska MagasinetHistory Marketing – Så arbetar Indiska med sin historiaMed känsla för stilTeko – en hemmamarknad i krisMah-Jong – antimodeMattdrottningen Märta, Augusta Lundin – först med det senaste

Relaterat samtal: Mathilda Hamilton tog Indien till Sverige, Indiskas grundare – Mathilda Strömberg Hamilton

Instuderingsfrågor

 1. Varför blev Indiska utställningen så uppmärksammad år 1901?
 2. Vad berättade Mathilda för svenska pressen vid premiären?
 3. Vilken tid levde Mathilda i?
 4. Hur träffade hon sin blivande make?
 5. Hur många länder bodde paret i sammanlagt?
 6. Vad gjorde hon väl hemma i Sverige?
 7. Vad  behövde hon samla in pengar till och finansiera?
 8. Varför blev Mathilda även författare?
 9. Varför får hon ekonomiska problem under första världskriget?
 10. Vad resulterade det i?
 11. Vad skedde under 1960-talet?

Diskussion

Mathilda som dagens entreprenör:

 • Hur uppfattar ni Mathilda Strömberg Hamilton som entreprenör? Diskutera hur ni tror att hon hade uppfattas som entreprenör om hon levt i dag.

Mathilda Hamilton iklädd en indisk dräkt. Denna bild publicerades i en artikel i Idun, 1901, nr 47, ur Bonniers Arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria/Etnografiska museet.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel

Intervju med författaren till boken Mathilda – historien om Indiskas grundare:

 • Mathilda Strömberg Hamilton var en färgstark person som 1901 öppnade affären Indiska utställningen, vilket senare skulle bli butikskedjan Indiska. Men hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten. Se på intervjun vi gjorde med författaren Sara Sjöström.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Branschkunskap inom handel/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Design

Indiskas hållbarhetsinitiativ:

 • På Indiskas hemsida framgår det att företaget strävar efter hållbarhet på alla nivåer, för att kunna erbjuda alla sina kunder varaktiga produkter till överkomliga priser. Undersök hur Indiska arbetar hållbart.

Indiska räddas av Färna Invest AB:

Bildkälla: ehandel.se. Foto: Indiska/Pressbild,

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1, 2)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *