Den första tändstickskungen

År 1845 grundade Johan (Janne) Lundström Jönköpings tändsticksfabrik. I företaget kom även brodern Carl att spela en viktig roll.

Relaterad läsning: Stickorna som erövrade världen

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år grundades Jönköpings tändsticksfabrik?
  2. Förutom tändstickor, vilka andra affärer sysslade bröderna Lundström med?
  3. Vad hette företaget som tillverkade ångfartyg?
  4. Vilken ny produkt tillverkades av Munksjö pappersbruk?

Diskussion

  • Varför tror ni att det gick att tjäna så mycket pengar på tändstickor?

Fördjupning Entreprenörskap

  • Gör en undersökning av Säkerhetständstickan. Vad var skillnaden på dessa tändstickor och de som fanns tidigare och hur förändrade den branschen är exempel på frågor man kan arbeta med.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *