Den förste Wallenberg

André Oscar Wallenberg (1816–86) grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm.

Relaterad läsning: SEBWallenbergsfären och bank- och industrinätverken

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka protesterade mot grundandet av Stockholms enskilda bank?
  2. På vilket sätt förnyade Wallenberg bankväsendet?
  3. Vilka andra företag var André Oscar Wallenberg involverad i?
  4. Vilka frågor arbetade Wallenberg med i sin roll som riksdagsman?
  5. Vilken generation av Wallenbergare är det som styr bolagen idag?

Diskussion

  • Kan ett modernt samhälle fungera utan banker, motivera era svar?
  • Vilka är bankernas viktigaste uppgifter enligt er?

Fördjupning Entreprenörskap/ Samhällskunskap

  • Undersök den så kallade Wallenbergsfären, titta på vilka företag som ingår och försök sedan resonera dig fram till vilken typ av makt detta ger familjen Wallenberg.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *