Den globala logistiken

Transporter har i alla tider varit avgörande för ett samhälles ekonomiska aktivitet. Romarrikets stenlagda vägar, kinesiska djonker och norrländska flottningsleder ger alla viktiga ledtrådar till att förstå hur ett samhälle integrerar olika geografiska områden i sina ekonomiska flöden.

Relaterad läsning: Lastpallen som revolutionerade världen

Centralt innehåll

 • Logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig. (Lageradministration och terminallogistik)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. När inleds den moderna tiden där transatlantiska containerfartyg står för det mesta av världens transporter?
 2. Hur många containers får man plats med på den senaste generationens fartyg?
 3. Vilka är några av drivkrafterna till att modernisera transportsystemen?
 4. Hur stor del av världens fartygsproduktion stod Sverige för i slutet av 1960-talet?
 5. Vilka olika kriser drabbade den svenska produktionen av fartyg?
 6. Vad innebär ”bekvämlighetsflagg??
 7. Vilket rederi ägde och drev Eriksbergsvarvet?
 8. Vad var nytt i och med skapandet av Bilspedition?
 9. Varför måste hamnarna moderniseras med jämna mellanrum?
 10. Vilken typ av fartyg är Kockums experter på att bygga?
 11. Vilka två rederier gick 1999 samman för att bilda världens största biltransportrederi?

Diskussion

 • Vilka för- och nackdelar finns det med de moderna transportsystemen?

Fördjupning

 • Undersök hur de stora transportbolagen arbetar med framtidens transportsystem. Vilka tekniker och metoder vill man utveckla och förbättra?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *