Den hållbara djurparken

Redan som barn drömde Sigvard Berggren om det vilda Afrika – dess djur och natur. Och han förverkligade sina drömmar, både på hemmaplan och under många resor. Ett resultat av hans arbete blev Borås djurpark, som efter hans idéer kom att bli en förebild för många djurparker världen över.

Relaterad läsning: History marketing: Så arbetar Skansen med  att skapa nya intäkter utifrån kulturarvet de förvaltar

Relaterad film: Skansens grundare – Artur och Sofi Hazelius, Artur och Sofi Hazelius samling tar form

Instuderingsfrågor

 1. Vilka var Sigvard Berggrens verksamheter och vad hade dessa gemensamt?
 2. Vad öppnade han år 1950/51 och vad kunde man hitta där?
 3. Vilken verksamhet flyttade till Brämhult?
 4. Vad var Future och varför tillverkades den?
 5. Vilka filmer spelades in under mitten av 1950-talet?
 6. Vilka var Toto, Titti och Simba?
 7. Vad resulterade resan som gjordes år 1957 i?

Diskussion

Varför djurparker?

 • Stora förändringar har skett i världen sedan de första offentliga djurparkerna öppnades. Dagens stora kunskap om djurs och växters ekologi har gjort många djurparker till centrum för biologisk mångfald och lärande i stimulerande och underhållande miljöer för såväl barn som vuxna. Besök Borås djurparks hemsida och undersök hur de arbetar med detta i dag och diskutera varför ni tror att djurparker finns i dag.

Svenska djurparker:

 • De flesta av oss har vid tillfälle besökt en djurpark. Vilka minnen har ni av den upplevelsen? Diskutera vilka intryck ni har fått på plats samt på vilket sätt djurparker som t.ex. Skansen är en del av vårt nationella kulturarv.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Så arbetar Skansen med kulturarvet de förvaltar:

 • Friluftsmuseet Skansen är inte bara ett populärt turist- och besöksmål – utan dess miljöer är även populära inspelningsplatser. Men inga filmteam kommer in utan att avtala med Helene Winberg, filmkoordinator på Skansen. Som därmed ger den stiftelsestyrda kulturarvsmiljön en intäktskälla i miljonklassen. Se på när Helene berättar mer i filmklippet nedan från historiebrukskonferensen History Marketing Summit 2021.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta. (Biologi 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *