Den innovativa Anna Whitlock

Anna Whitlock var en svensk skolpionjär och kvinnosakskämpe som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara i skolväsendet.

Relaterad läsning: Anna Whitlock bestred matfusket, Anna Whitlock, Den dynamiske Alvin Johansson, Albin Johansson, Hur skildras näringslivets historia?, De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Historia 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om dagens skolväsende. Vad tycker ni fungerar och vad skulle ni vilja ändra på?

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Samhällskunskap

Hon bestred matfusket:

 • Anna Whitlock var mycket riktigt en stridbar kvinna som i början av förra seklet tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsumentkooperativ, Ta reda på hur hon fick bukt på det utbredda matfusket.

Anna Whitlock vid sitt skrivbord 1912. Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum.

Hon motarbetades av den mansdominerade matbranschen:

 • Den dynamiske KF:s affärschef Albin Johansson hade inte mycket till övers för Annas kooperativ Svenska Hem. Undersök vem han var och hur han utmanade branschen.

Foto: Lennart Nilsson/TT.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *