Den internationella handeln och dess betydelse

Den internationella handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd. De värderingar och ideal som vi förknippar med ett civiliserat samhälle – demokrati, humanitet, tolerans och fredligt umgänge mellan människor – är till stor del frukter av internationell handel.

Relaterad läsning: Utrikeshandel – en snabb lektion

Centralt innehåll:

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. Nämn några exempel på hur handeln ökar välståndet.
  2. Vad sprids genom handeln?
  3. Hur kommer det sig att internationell handel ofta varit nydanade inom vetenskap och kultur?

Fördjupning Internationell ekonomi

  • Internationell handel skapar möjligheter till välstånd och bygger på att åstadkomma utbyte. Undersök vilka problem som den internationella handeln kan stöta på i dag. Vilka lösningar kan det tänkas finnas?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *