Den kreativa entreprenören

Stockholms Tillskärarakademi fyllde 100 år 2014. Skolan, som ger utbildningar inom design, mönsterkonstruktion och skrädderi, grundades av Elvira Harms – en entreprenör med en okuvlig vilja och ett stort socialt patos.

Relaterad läsning: Tekokrisen – en hemmamarknad i kris, Tekokrisen knäckte inte Borås, Femtio år av textilbranschen, Från textil- och konfektionsindustri till modeunder, Den revolutionerande symaskinen, Anna Whitlock

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur beskriver Suzy Strindberg sin mormor Elvira Harms?
 2. Vems barnbarn sades Elvira vara?
 3. Varför återvände Elvira till Sverige och vad startar hon där?
 4. Vilka kurser börjar hon att ge år 1911?
 5. Vem var Emilia Broomé och hur uppmuntrar hon Elvira?
 6. Vad inträffar under en resa till Berlin år 1912?
 7. Vad startar hon år 1913 och hur ser upplägget ut?
 8. Hur figurerade hon i pressen?
 9. Vilken hjälp fick Elvira Harms av Anders Wennergren?
 10. Varför skapade hon ett antal friplatser?
 11. Vilka av hennes råd får genomslag under båda världskrigen?
 12. Vad bestämde sig styrelsen för att göra i början av 1970-talet?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om dåtidens könsseparerade skolundervisning.

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Design

Folkhemmets uppbyggnad:

 • Få av 1800-talets uppfinningar bredde ut sig så snabbt som Isaac M. Singers symaskin. Undersök hur symaskinen blev en viktig faktor för såväl kvinnans frigörelse som folkhemmets uppbyggnad.

En del av Singers säljstrategi var att erbjuda sömnadskurser över hela landet. Fotot är från en hålsömnadskurs i Västerås, 1927. Ur Singers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Skolpionjär:

 • Anna Whitlock var först med att starta en samkönad skola i Sverige. Undersök hur denna kvinnorättskämpe och skolpionjär revolutionerade den svenska skolundervisningen.

Anna Whitlock (1852-1930) på omslaget till Hvar 8 Dag 1912.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Affärsjuridik

Aktiebolagets uppkomst:

Aktiebrev för AB Biologiska Museet 100 kr från år 1893. Källa: Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Historia

Jämställdhetsstatistik:

 • Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande. Undersök hur Statistiska centralbyråns (SCB) jämställdhetsstatistik ser ut.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *