Den kreativa entreprenören

Stockholms Tillskärarakademi fyllde 100 år 2014. Skolan, som ger utbildningar inom design, mönsterkonstruktion och skrädderi, grundades av Elvira Harms – en entreprenör med en okuvlig vilja och ett stort socialt patos.

Centralt innehåll

Historia 1a1, Entreprenörskap och företagande, Design 1

Instuderingsfrågor

 1. Hur beskriver Suzy Strindberg sin mormor Elvira Harms?
 2. Vems barnbarn sades Elvira vara?
 3. Varför återvände Elvira till Sverige och vad startar hon där?
 4. Vilka kurser börjar hon att ge år 1911?
 5. Vem var Emilia Broomé och hur uppmuntrar hon Elvira?
 6. Vad inträffar under en resa till Berlin år 1912?
 7. Vad startar hon år 2013 och hur ser upplägget ut?
 8. Hur figurerade hon i pressen?
 9. Vilken hjälp fick Elvira Harms av Anders Wennergren?
 10. Varför skapade hon ett antal friplatser?
 11. Vilka av hennes råd får genomslag under båda världskrigen?
 12. Vad bestämde sig styrelsen för att göra i början av 70-talet?

Diskussion

Vad anser ni om dåtidens separering av kvinnliga och manliga elever?

Fördjupning Historia

År 1918 omvandlades Stockholms Tillskärarakademi till ett aktiebolag. Undersök aktiebolagets historia.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande

Undersök hur många av dagens nystartade företag i Sverige som startats av kvinnor.

Dela med dig av dina tankar