Den liberala författaren – Emilie Flygare-Carlén

Emelie Flygare-Carlén skildrade ett samhälle där näringsfriheten tränger in mellan traditionens spjälor. Och hennes egen levnadsbana visar villkoren för en kreativ kvinna i 1800-talets Sverige. I hennes romaner ekar det liberala genombrottets ämnen, näringsfrihet, frihandel och skråtvång, adelns privilegier, kvinnans självständighet och myndighet.

Relaterad läsning: Lefve friheten! Litteraturen och tidsandan 1830 – 1860, De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare

Centralt innehåll:

 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – kultur)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Emilie Flygare-Carlén?
 2. Vad var nyckeln till hennes framgångar?
 3. Vad handlade hennes romaner om?
 4. Hur gav Emilie Flygare-Carléns faders yrke inspiration?
 5. På vilket sätt var hon vän av frihandel?
 6. Varför lyfte förläggare, så som Niklas Thomson och Lars Johan Hierta, fram kvinnliga författare?
 7. Varför kallades Emilie Flygare-Carléns man för ”revolutionsfåret”?
 8. På vilket sätt var hennes man en lojal medarbetare?

Fördjupning Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *